Erasmus+ 2021-2027 KA121-SCH

24.12.2021 1175

Erasmus+ 2021-2027 KA121-SCH Okul Eğitiminde Bireylerin öğrenme hareketliliği (İl Milli Eğitim Konsorsiyum üyeliği) 

a) Kısa Dönem Öğrenci Hareketliliği (6 öğrenci - Finlandiya)

b) Uzun Dönem Öğrenci Hareketliliği (2 öğrenci - Finlandiya)

c) İşbaşı gözlem (2 öğretmen- İsveç)

 

Amaç: Uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, program üyesi ülkelerin eğitim kurumları arasında öğrenci ve öğretmen değişimini sağlamak.