IB Diploma Kriterleri

24.04.2020 4082

IB Diploma Programı, şematik olarak bir çember ile gösterilmektedir. Her biri çeşitli seçenekler sunan başlıca altı ders grubundan oluşan bir programdır.

 

 

1.Grup Dil ve Edebiyat Çalışmaları IB Organizasyonu´nun öğrencilerin kendi kültürlerine bağlı kalmalarını teşvik etme politikasının bir parçası olan bu ders 80´den fazla dilde yapılmaktadır. Dersin amacı öğrencinin konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerini ve ana dilindeki edebi mirasına saygısını; dünya edebiyatı çalışmalarının verdiği uluslararası bakış açısı ile tamamlamaktır. Okulumuzda bu gruptan TÜRKÇE A DİL VE EDEBİYAT HL dersi verilmektedir.

2.Grup Dil Kazanımı Bu grupta, amaçlanan dili (İngilizce) ana dili gibi kullanabilen; daha önceden yabancı dil öğrenme deneyimi olan öğrencilere A ya da B düzeyinde dil dersleri sunulmaktadır. Dersler, yazılı ve sözlü iletişim üzerine odaklanmaktadır. Okulumuzda bu gruptan ENGLISH B HL dersi verilmektedir. 

3.Grup (Birey ve Toplum) Bu grupta; İşletme ve Yönetim, Ekonomi, Coğrafya, Tarih, İslâm Tarihi, Küreselleşen Toplumda İletişim Teknolojisi, Felsefe, Psikoloji, Sosyal Antropoloji ve 20. Yüzyılda Türkiye gibi dersler yer almaktadır. Okulumuzda bu gruptan 20. Yüzyıl Türkiye'si (TITC) dersi verilmektedir.

4.Grup (Fen Bilimleri) Bu gruptaki dersler ise; Biyoloji, Kimya, Fizik, Çevre Sistemleri ve Toplum, Tasarım Teknolojisi´dir. Okulumuzda bu gruptan BIOLOGY HL dersi verilmektedir.

5.Grup (Matematik) Diploma alacak tüm adayların bir Matematik dersi almaları gerekmektedir. Okulumuzda bu gruptan MATHEMATICS SL dersi verilmektedir.  

6.Grup (Sanat) Bu grupta Görsel Sanatlar, Müzik ve Tiyatro yer almaktadır. Bu programda uygulama ve küresel bağlamda yaratıcı çalışma alanlarının araştırılması esastır. Ancak bu gruptan ders almak zorunlu değildir. Bu yüzden okulumuzda bu grup yerine 2. Gruptan  GERMAN Ab initio dersi verilmektedir.

Yukarıda belirtilen 6 grubun her birinden üç tanesi "İleri Düzey" (Higher Level-HL), diğer üçü de "Standart Düzey" (Standart Level-SL) olmak üzere toplam altı tane ders seçilir ve diploma süresini kapsayan 2 yıl içinde İleri Düzey dersleri için en az 240, Standart Düzey dersleri için ise en az 150 saat öğretim saati ayrılır.

 

Bilgi Kuramı (TOK)

Bilgi kuramı dersi (TOK), öğrencilerin derslerde öğrendikleri bilginin oluşma sürecini daha iyi anlamaları, daha doğru sorular sormaları ve öğrendiklerinin gerçek hayattaki karşılıklarını daha iyi görebilmeleri için IB tarafından dizayn edilmiş disiplinler arası bir derstir. 

Bu ders IBDP´nin temel felsefesini oluşturmaktadır ve İngilizce dilinde verilmektedir. 10. ve 11. sınıflarda 100 saatlik Bilgi Kuramı dersi zorunludur. Bu ders öğrencilerde eleştirel düşünmeyi artırmayı, onların farklı bakış açılarını görüp doğruluğunu değerlendirebilmesini kendine hedef belirler.

Diploma almaya hak kazanabilmek için tüm öğrencilerin bu dersten 1200-1600 kelimelik makale yazmaları ve sözlü sunumlarını tamamlamaları gerekmektedir.

 

 

 

 

 

CAS

CAS; C-Creativity (Yaratıcılık), A-Action (Eylem) ve S-Service (Toplum Hizmeti) kelimelerinin ilk harflerinden oluşan bir kısaltmadır ve IB öğrencilerinin diploma alabilmeleri için tamamlamaları gereken 150 saatlik ders dışı etkinlikler bütününü temsil eder. 

Her IB öğrencisi 2 sene içinde (10. ve 11. sınıflarda) çeşitli etkinliklere katılıp bunlarla ilgili hazırladıkları belgeleri ölçütlere uygun şekilde CAS Ofis´e onaylatmak zorundadır. Öğrencilere 9. sınıfta CAS ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapılır. Bundan sonraki dönemlerde çalışmalarının raporlarını dosyalar ve günlükler halinde daha önceden belirtilen tarihlerde CAS Ofis´e teslim edip gerekli kontrollerin yapılmasını sağlamaları gerekmektedir. Bu çalışmaları tamamlamayan öğrenciler Uluslararası Bakalorya Diploması alamayacaklardır.

CAS aktiviteleri aşağıdaki dört kriteri karşılamalıdır:   

1) Gerçekçi, amacı olan, belirgin bir sonuca odaklı olmalıdır.

2) Kişisel zorluk gerektiren görevler öğrenciyi geliştirmeli ve ulaşılabilir olmalıdır.

3) Dikkatli irdeleme gerektirmeli; planlama ve gelişim süreci iyi raporlanmalıdır.  

4) Sonuçları açısından ve kişisel öğrenme üzerine fikir belirtilebilir.

Creativity (Yaratıcılık)  Öğrencinin yaratıcılığını kullanabileceği her türlü sanatsal vb. aktiviteyi kapsar. Örnekler: Okul Müzik Grubu, tiyatro kulübü, dans grubu, resim, müzik aleti çalmak, pantomim, bir performans için koreografi yapmak, okul gazetesi, takı tasarımı, örgü, film çekmek, heykel, web tasarım vs. 

Action (Eylem) Öğrencinin katıldığı bedensel faaliyetler bütünüdür.

Örnekler: Trekking gezisi, okul spor takımı, dans grubu, scuba-diving, bisiklet yarışı, buz pateni, buz-hokeyi, bale, step, izcilik vs. 

Service (Toplum Hizmeti) Maddi karşılığı olmayan gönüllü faaliyetler bütünüdür.

Örnekler: Köy projesi, çevre temizliği, Hijyen projesi, Dance 4 Life, MUN, Münazara kulübü, Atatürkçü Düşünce Topluluğu (ADT), Silahsızlanma Projesi, sigara ve uyuşturucunun zararları hakkında bilinçlendirme projesi, görme engelliler için kitap okuma projesi, CAS Koordinatörünün onayladığı ulusal ve uluslararası projeler vs. 

CAS Projesi

Yaratıcılık, Eylem ve Toplum Hizmeti´nden en az ikisini kapsayan bir projedir.  Bir aydan kısa süremez. CAS projeleri grupça yapılan etkinliklerdir. Öğrenciler planlama ve uygulama aşamalrında grupla hareket etme ve problem çözme becerilerini artırırlar.

 

Kimler Supervisor olabilir?

21 yaşından büyük, konusunda uzman, öğrenci ile akrabalık ilişkisi olmayan kişiler supervisor olabilirler. Yapılan her değişik aktivitenin değişik supervisorı olur. Aday öğrenci okulda koroda çalışma yapıyor ise müzik öğretmeni, takımda oynuyorsa beden eğitimi öğretmeni supervisor olacaktır. 

CAS faaliyetleri nasıl değerlendirilir?

Bir aktivite ile ilgili aşağıdaki soruları sormak uygundur: 

• Ne yapmayı planladım? 

• Ne yaptım? 

• Benim için, beraber çalıştığım takımım için ve diğerleri için ne tür sonuçlar elde edildi? 

Bu sorular dışında gerektiği takdirde kendisi ve diğerleri için aktivitenin her aşamasında (önce, süresince ve sonra) aşağıdakileri öğrenci düşünmelidir: 

• Nasıl hissettiler? 

• Hangi konuda farkındalık kazandılar? 

• Aktivite hakkında ne düşündüler? 

• Aktivite onlar için ne ifade etti? 

• Aktivitenin ne tür bir değeri var? 

• Aktiviteden ne öğrendiler ve bu öğrenme süreci nasıl (Örneğin, bakış açısında değişiklik) daha geniş şekilde uygulanabilir? 

Öğrenci bu soruların cevabını günlüğünde (Journal) yanıtlamalı ve her aktivite için bir seferlik dolduracağı CAS Activity Reflection Form´da yansıtabilmelidir. 

CAS sözleşmesi öğrencinin CAS´le ilgili yapması gerekenleri bildiğini, hangi belgeleri hangi tarihlerde teslim etmesi gerektiğini bildiren öğrencinin imzalayarak CAS Ofis´e teslim ettiği sözleşmedir.

 CAS Program Planı öğrencinin IB programı başlangıcında IB Ofis´e teslim ettiği program planıdır. CAS Koordinatörü bu çalışmaları onayladıktan sonra öğrenci çalışmalarına başlar. 

Uzun Deneme (Extended Essay)

Öğrencinin kendisi tarafından belirlenen bir tez konusu üzerinde yine öğrencinin kendisinin planladığı, yürüttüğü, 11. sınıfta belirlenen teslim tarihinde tamamlanması gereken ve 4.000 kelimeyi aşmayan üç ileri seviye dersten birinden bir uzun deneme (Extended Essay) yazması gerekmektedir. Uzun denemesini Türkçe A veya İngilizce B´den alan öğrencilerin eserlerin bu derslerde işlenen eserlerden farklı olması gerekmektedir.

IB Değerlendirme Kriterleri

Öğrenciler, programın sonunda IB sınav uzmanları tarafından hazırlanan ve değerlendirilen yazılı sınavlara girerler. Bu sınavlar öncesinde, IB'nin belirlediği ölçeklerle ders öğretmenleri ve IB sınav uzmanlarının değerlendirdiği çeşitli yazılı ve sözlü çalışmalar da yaparlar. 

Her bir ders için verilen notlar 1 (en düşük) ila 7 (en yüksek) arasında değişir. Öğrenciler ayrıca bilgi kuramı ve uzun denemeden aldıkları toplam sonuçları için üç ek puana kadar alabilirler. Tüm program içerisinde belirli minimum performans seviyelerine ulaşmış ve yaratıcılık, eylem ve hizmet gerekliliklerine yeterli katılımda bulunmuş olmalarına bağlı olarak en az 24 puan alan öğrencilere diploma verilir. Bir Diploma Programı öğrencisinin alabileceği en yüksek toplam puan 45'tir.