Kariyer Eğilim Testi

KARİYER EĞİLİM TESTİ ( KET )

20.02.2013 3563

 

Amerika'lı bilim insanı Dr. John Holland tarafından geliştirilmiş olan RIASEC modeli, kariyer planlamada dünyada en çok kullanılan model olma özelliğine sahiptir. Bu modele dayanan kariyer eğilim testi, Türkiye'deki eğitim sistemine, meslek gruplarına ve Türk kültürüne uygun olarak geliştirilmiştir.

Bu model, kariyer dünyası ile bireylerin kişilik özelliklerini ilişkilendirmekte ve buna bağlı olarak altı kariyer eğilimi tanımlamaktadır.

ALTI KARİYER EĞİLİMİ

Gerçekçi-(Realistic)

-Pratik ve fiziksel etkinliklere yoğunlaşırlar ve elle tutulur, somut sonuçları tercih ederler.

-İnşa etmekten, onarmaktan/tamir etmekten ve mekanik işlerden, bitki ve hayvanlarla uğraşmaktan hoşlanırlar.

-El becerisi, güç, koordinasyon gerektiren kariyerlere yönelirler.

Araştırmacı-(Investigative)

-Çeşitli mühendislik ve bilim dallarındaki soyut problemleri çözmeye çalışmaktan hoşlanırlar.

-Araştırmayı, gözlem yapmayı, analiz etmeyi, problem çözmeyi, belirsizlikleri incelemeyi severler.

-Onları entelektüel açıdan zorlayan, soyut düşünce ve yaratıcılık gerektiren konularla uğraşırlar.

Artistik-(Artistic)

-Kendilerini düşünce ve kavramlar aracılığıyla (sinema, yazı müzik tiyatro gibi sanatsal araçlarla)ifade etmek önem taşır.

-Özgün, yenilikçi, yaratıcı olabilecekleri kariyerlere yönelirler.

- Rahat ve kuralları esnek ortamları tercih ederler.

Sosyal-(Social)

-İnsanlara yarsım edebilecekleri alanlarda görev almayı tercih ederler.

-Uyuma ve işbirliğine önem verirler.

-İnsanların gelişimine katkıda bulunmak önem taşır.

Girişimci-(Enterprising)

-İkna etmeye, pazarlamaya, etkilemeye dayanan iş ortamlarını tercih ederler.

-Hevesli, enerjik, iddialı ve kendine güvenen kişilerdir.

-Ekonomik ve politik başarı doğrultusunda kişileri yönetmekten hoşlanırlar. Liderlik gerektiren kariyerlere yatkındırlar.

Geleneksel-(Conventional)

-Veri analizi,finans gibi konuları içeren yapılandırılmış ve kurallı işleri tercih ederler.

-Verimliliğe ve düzenliliğe değer verirler.

-Planlı ve detaylı işlerden hoşlanırlar.