KAYIT KABUL POLİTİKASI

20.04.2015 5071

ANKARA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

KABUL POLİTİKASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKARA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

KABUL POLİTİKASI

 

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı, 16-18 yaş arası öğrenciler için uygulanan iki yıllık bir eğitim öğretim programıdır. Onuncu sınıfın başında başlar, on birinci sınıfın sonuna kadar devam eder. Uluslararası ölçekte geçerliliğe sahip, bir üniversiteye kabul yeterlilik belgesidir. Program, yüksek seviye veya standart seviye altı ders ve üç temel gereklilik olan Bilgi Kuramı, CAS ve Bitirme Tezinden oluşmaktadır.

 

 ASBL Kabul Prosedürleri:

ASBL öğrencilerinden ve diğer okulların öğrencilerinden programa kayıt yaptırmak isteyenler şu belgeleri teslim etmek durumundadır:

1. Resmi Niyet Mektubu; Öğrenciler, programa kesin kayıt yaptırabilecekleri garantisi olmadığını unutmamalıdırlar.

2. Okulun IBDP başvuru formu

3. Öğrencilerin dokuzuncu sınıf notlarını gösteren bir belge/rapor

4. Eğer öğrenci başka okuldan geliyorsa, öğrencinin kendi oklundan IB koordinatörlüğüne yazılmış bir referans mektubu

5. Eğer Özel Eğitim Programına dahil ise, öğrenciye ait hazırlanmış bireysel gelişim raporları

 

Akademik Gereklilikler:

Uluslararası Bakalorya Diploma Programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için akademik kayıt gereklilikleri şu şekildedir:

1. Öğrenciler, 9. Sınıf sonunda sınav komitesi tarafından düzenlenen kabul sınavına katılmak zorundadırlar. Sınav konuları İngilizce (50%), Edebiyat (30%), Matematik (10%), Biyoloji (10%) dersleri konularından oluşmaktadır.

2. Kabul Sınavı sonucunda İngilizce yeterliliği beklenmektedir. Öğrenciler, İngilizce sınavından en az 70 almalıdırlar.

3. Kabul Sınavı sonucunda Edebiyat bilgisi yeterliliği beklenmektedir. Öğrenciler, Edebiyat sınavından en az 60 almalıdırlar.

4. Öğrencilerin 9. Sınıf İngilizce notu 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.

5. Diğer okullardan programa dahil olmak için gelen öğrenciler de kabul sınavına katılmak zorundadırlar. Bu öğrenciler, en yüksek nottan en az nota doğru sıralanarak, okulun kontenjan durumuna göre kabul edileceklerdir.

 

 

 

 

Diğer Gereklilikler:

1. Öğrencilerin disiplin cezası almamış olmaları gerekmektedir.

2. UBDP öğrencileri günde 9 saat, haftada 45 saat ders görmektedirler. Bütün UBDP öğrencileri bu durumu kayıtla birlikte kabul etmiş olurlar.

3. Veliler, okul tarafından belirlenmiş eğitim ücretini ödemek zorundadırlar.

4. Bütün UBDP öğrencileri, kayıt ile birlikte okulun tüm politikalarını; akademik dürüstlük politikası, ölçme-değerlendirme politikası, kabul politikası, dil politikası, özel eğitim ve dahil etme politikası; kabul etmiş sayılırlar.

5. Velilerin/ yasal vasilerin, okulun kabul politikasını okumaları ve imzalamaları talep edilir. Bunu imzalayarak, veliler/yasal vasiler, ASBL'de Uluslararası Diploma Programı'na kabulün gerektirdiği tüm hüküm ve koşulları kabul ettiklerini bayan etmiş olurlar.

 

Veli/Yasal vasi Anlaşması:

İsim: ___________________________

Soyisim: __________________________

□ Anne □ Baba □ Diğer __________________________

Email Adresi: __________________________________

Cep Telefonu Numarası: ___________________________

Tarih: _______________________________

 

 

İmza: ________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ASBL IB Kabul Komisyonu tarafından 2021 yılı Ocak ayında güncellenmiştir.)