IBDP Nedir?

12.08.2016 9985

IBDP nedir? Uluslararası Bakalorya Vakfı (IBO), dünyadaki farklı bölgelerden seçimle gelen 17 üst düzey yönetici tarafından yönetilen kâr amacı gütmeyen bir vakıf olarak İsviçre'de kurulmuştur. İlk Yıllar Programı (PYP), Orta Yıllar Programı (MYP), Diploma Programı (DP) ve Kariyer Odaklı Program (CP) olmak üzere 4 ayrı programı içinde barındırır.  Program; Türkiye´de ilk kez 1996 yılında MEB Talim ve Terbiye Kurulu´nca kabul edilmiş, Tebliğler Dergisi´nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Okulumuzun da 2014 yılında adaylık sürecinin başladığı ve bu süreci başarıyla tamamladıktan sonra üyesi olduğu IB Diploma Programı (IBDP) iki yıllık bir program olup 16-19 yaşındaki gençleri yükseköğretime hazırlamayı hedefler.  Okulumuzda 2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır ve 10. Sınıftan başlayıp 12. Sınıf Kasım ayına kadar süren bir dönemi kapsar. Ülkemizde Mili Eğitim Bakanlığı tarafından verilen diplomanın yanı sıra öğrencilere uluslararası geçerliliği olan bir diploma kazandıran IBDP, uygulandığı ülkelerin kendi eğitim gereksinimlerine göre değişikliklere olanak tanıyan, uyarlanabilen bir program olup, Mili Eğitim Bakanlığı tarafından da resmen tanınmaktadır.  IBDP dünyada 158  ülkede 5400 okulda uygulanmakta ve 150 ülkedeki 3000'i aşkın üniversite IB Diplomasını kabul etmektedir.