Math 4 Everyone

Math 4 Everyone

Okulumuz 2019-2021 yılları arasında Erasmus+ KA201 Math 4 Everyone projesini Sırbistan ve Makedonya lı ortakları ile gerçekleştirmiştir. Proje çıktısı olarak Müdür Başyardımcısı ve Matematik Öğretmeni Gülay Orakoğlu, Matematik Öğretmeni Evren .... öğrenciler için kolay uygulanabilir modüller üretmişlerdir. Öğretmenlerimizin modüllleri Avrupa'da örnek gösterilmiştir.

24.12.2021 621

PROJE ADI: MATH4everyone

PROJE NO: 2019-1-RS01-KA201-000796

ERASMUS+ KA 201 OKUL EĞİTİMİ STRATEJİK ORTAKLIKLAR PROJESİ

PROJE SÜRESİ: ARALIK 2019-ARALIK 2021

PROJEDE YER ALAN KURUMLAR

KOORDİNATÖR:Gimnazija Jovan Jovanovic Zmaj, Novi Sad, Sırbistan

ORTAKLAR:

•        Sojuz na istrazhuvachi na Makedonija - SIM Skopje, Üsküp, Kuzey Makedonya;

•        Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Sırbistan;

•        SUGS Gimnazija Rade Jovchevski Korchaginm, Üsküp, Kuzey Makedonya;

•        Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi, Ankara, Türkiye

PROJE KONUSU

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Desteğiyle Öğrencilerin Matematik Becerilerinin Geliştirilmesi

PROJE AMAÇLARI

•        Etkin ve işbirlikçi öğrenme ve BİT yardımıyla öğrencilerin problem çözme becerilerinin artırılması hedeflenmektedir.

•        Öğrencilerin edinecekleri Matematik bilgi ve becerileri sayesinde eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim ve iş birliklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

•        Ayrıca öğrencilerin Matematik becerilerini günlük hayatlarında uygulayabilmeleri hedeflenmektedir.

FİKRİ ÇIKTILAR

 

•        Projede yer alan tüm ortaklar tarafından MATH4everyone online platformu oluşturulmuştur.

•        Öğretmenlere rehberlik edecek Matematik öğretimiyle ilgili modüller yazılmıştır.

PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR

•        Öğrencilerin Matematik dersine karşı olumlu tutum geliştirmesi

•        Matematik dersi yanında diğer STEM alanlarında da öğrencilerin öğrenme motivasyonun arttırılması

•        Öğretmenlerin BİT yardımıyla öğretme becerilerinin gelişmesi

•        Proje sayesinde eğitim sürecindeki değişikliklere ve yeniliklere daha açık ve toleranslı olunması gibi sonuçlara ulaşılması beklenmektedir.

 

PROJENİN UZUN VADEDE SONUÇLARI

•        Matematik öğretimine yeni bir yaklaşımın kazandırılması, gelecek yıllarda müfredatta bunun uygulanabilmesi,

•        Yeni proje ortaklıklarının kurulması ve iş birliğinin sürdürülmesi beklenmektedir.

PROJE YAYGINLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

MATH4everyone projesi Aralık 2019'da başlamıştır ve Aralık 2021'de sona erecektir. Devam eden projemizin yaygınlaştırma çalışmaları sürmektedir. Okulumuzun sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden projemizle ilgili duyurular ve tanıtımlar yapılmaktadır.

 Ayrıca 2020 Ekim ayında Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Erasmus Days' kapsamında Ankara'da hali hazırda proje yürüten ya da proje yazmak isteyen öğretmenlere 'MATH4everyone' projemizin tanıtımı ve yaygınlaştırma çalışmaları Proje koordinatörümüz Cemile BACANLI KURT tarafından yapılmıştır.

Bununla birlikte proje bilgilerinin yer aldığı broşür de basılarak ilçedeki ve ildeki okullarla, öğretmenlerle, öğrencilerle ve velilerle paylaşılacaktır.

 

24-12-202124-12-202124-12-2021