Sıkça Sorulan Sorular

24.04.2020 8466

 IB diploma programlarının avantajları ve dezavantajları nelerdir? Ülkemizdeki tüm devlet üniversiteleri ve vakıf Üniversiteleri liseyi bitirirken ;Araştırma ve rapor yazma tekniklerini öğrenmiş, üniversite öğrencisinin dahi akademik dürüstlük kurallarına harfiyen uyarak yazmakta zorlandığı 4000 kelimelik özgün tezleri yazabilen, yaratıcı ve dolayısıyla gerçek problem çözme başarısına sahip ve sosyal hizmet projelerinde ve diğer yaşam projelerinde önderlik yapabilen bu öğrencilerin okullarına devam etmesini sağlamak için birbirleriyle yarışmaktadır. IB öğrencilerimiz yurt dışı üniversiteleri de tercih edip kendi maddi imkanlarıyla ya da diploma notlarına bağlı olarak burs alarak yerleşebilmektedirler.  IB diploma programı okulunuzda hangi sınıflarda yürütülmektedir? Okulumuzda IB Diploma Programı 10. ve 11. Sınıfta yürütülmektedir. IB diploma program süresi ne kadardır? Okulumuzda IB diploma programı 2 yıllık sürede tamamlanır. IB diploma Programı ücreti ne kadar? Okulumuzda IB diploma Programı ücreti 2500 Avro Devlet ya da özel liselerde 9. Sınıf düzeyinde öğrenim gören her öğrenci başvuru yapabilir mi? Evet başvuru yapabilir. IB diploma program başvuruları hangi sınıf düzeyinde yapılır? IB diploma programı başvuruları 9. Sınıf sonunda yapılır. Okulunuza IB diploma programı başvuruları ne zaman yapılıyor? Okulumuza IB diploma programı başvuruları Mart ayında başlar, Mayıs ayının son haftasına kadar devam eder. Haziran ayında "Kabul Sınavı" yapılır. IB Diploma Programı için başvuru ve Kabul sınavı ücretli mi? Hayır değil. Kabul sınavı hangi derslerden yapılır? IB diploma programı "Kabul Sınavı" İngilizce (Sözlü + Yazılı), Edebiyat, Matematik, Biyoloji derslerinden yapılır. Kabul Sınavı tek oturum mu? Kabul Sınavı 2 oturum halinde gerçekleşir. Sınav nerede yapılacak? Sınav okulumuzda yapılmaktadır. IB Diploma Programı sınıflarında mevcutlar nedir?  IB programında sınıf mevcutları en fazla 20 dir.   IB Diploma Programının sosyal aktiviteleri nelerdir?  Yaratıcılık: Koro, tiyatro, takı tasarımı, resim, seramik, dans   Bedensel Etkinlik: Step, fitness, trekking, buz hokeyi,   Toplum Hizmeti: Körler okulu için CD lere kitap okuma, Köy okulu projelerinde aktif görev alma, kütüphane projesinde aktif çalışma yapma, v.b. IB diploması belli bir süre için mi geçerli? Hangi ülkelerde geçerli? IB diploması alındıktan sonra süresiz geçerlidir. Ancak Vakıf Üniversitelerindeki yatay geçiş ve burs olanaklarından liseden mezun olduğu yıldan başlamak üzere girdiği üniversitede yararlanabilir.  Amerika Birleşik Devletleri; İngiltere, Almanya, Kanada, italya, Fransa ve Yeni Zelanda IB Diplomasını tanıyan 150´yi aşkın ülkeden sadece önde gelenleridir. IB diplomasının ülkemiz üniversitelerinde sağladığı ayrıcalıklar var mı? Varsa neler? ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (https://www.acibadem.edu.tr/aday/ogrenci/egitim/burs/olanaklari ) "Uluslararası Bakalorya (IB) diploması ve diploma notu 32 veya üstü olan öğrenciler, Tıp Fakültesi'ne %50 burslu olarak yerleştirilen öğrenciler belli koşulları sağlamaları ve ilk kayıtta ilgili belgeleri ibraz etmeleri halinde geri kalan eğitim ücretinden muaf kabul edilerek %100 burslu okuma hakkı elde edebilirler. " BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (https://bau.edu.tr/icerik/3284-mali-isler-daire-baskanligi-burslar) "IB diploma notu 32 ve üzeri olanlara, 1- Bahçeşehir Üniversitesi'nin lisans programlarına burssuz kontenjandan yerleştirilmiş iseler, kaydoldukları tarihte açıklanan öğretim ücretinin %25'i oranında burs sağlanır. 2- Bahçeşehir Üniversitesinin % 50 burslu olarak ilan edilen programlarına yerleştirilmiş iseler, bakiye % 50 öğretim ücreti üzerinden %25 burs sağlanır. 3- Bahçeşehir Üniversitesinin % 25 burslu olarak ilan edilen programlarına yerleştirilmiş iseler, bakiye % 75 öğretim ücreti üzerinden %25 burs sağlanır. 4- Bahçeşehir Üniversitesinin tam burslu olarak ilan edilen programlarına yerleştirilmiş iseler, öğretim ücretinden tam muafiyete ek olarak, BAU Global eğitim ağına bağlı kampüslerin yönetimce belirlenecek herhangi birinde yaz okullarından bir kez faydalanma imkânı sağlanır. Yaz okulunun yeri ve faydalanma tarihi Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından belirlenir. (*) Uluslararası diploma derecesi olan, YKS'de BAU'ya ÖSYM Bursu ile tam burslu yerleşen ve BAU Global Eğitim ağına bağlı kampüslerde eğitim görecek öğrencilerin bursu; yurtta konaklama ve eğitim ücretleri ile sınırlı olup öğrencinin iaşe, ulaşım ve sair harcamaları kendisine aittir. (**) Uluslararası diploma burslarının azami öğretim süresi; önlisans programlarında 4, dört yıllık lisans programlarında 7 ve altı yıllık programlarda 9 akademik yıl olarak yurtiçinde geçerlidir. "   BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/73907 ) "Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB) uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olup Öğrenci Seçme Sınavı sonucuna göre Başkent Üniversitesine yerleştirilen adaylardan IB Notu 40-45 arasında olanlara öğretim ücretinin %25'i oranında burs verilir. "   BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (https://www.beykent.edu.tr/aday/kayit-kabul/burs-olanaklari ) "Uluslararası Bakalorya Diplomasına sahip olup, üniversitemizi tercih eden ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere Bakalorya derecesine göre; • 40 ve üstü olanlara %50, • 35-39 arası olanlara %35, • 30-34 arası olanlara %30, • 24-29 arası olanlara %10, • 23 ve aşağısı olanlara %5 oranında eğitim-öğretim ücretinde indirim yapılmaktadır"   BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (https://www.bilgi.edu.tr/tr/yasam/ogrenci/ogrenci-destek-merkezi/burslar/) Liselerin İngilizce IB programından mezun öğrenciler, İstanbul Bilgi Üniversitesi'ndeki öğrenimleri boyunca (lisans programlarında 2 yıl İngilizce Hazırlık, 4 yıl bölüm, önlisans programlarında 2 yıl İngilizce Hazırlık* 2 yıl bölüm) eğitim-öğretim ücretinde %20 indirimden yararlanırlar. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (https://w3.bilkent.edu.tr/www/universite-ici-bolumler-arasi-gecis-yonergesi/) "Liseden mezun oldukları yılda Bilkent Üniversitesi'nin fakülteye bağlı bir bölümüne yerleştirilen ve kesin kayıt sonrasında İngilizce Hazırlık Programı'ndan doğrudan muaf olabilen öğrencilerden Uluslararası Bakalorya (IB) diplomasına sahip ve diploma notu en az 30 olanlar, aynı puan türüyle öğrenci alan ve puanlarının yerleşmeye yetmediği başka bir bölüme geçiş için ön başvuru yapabilir. Öğrencinin geçiş yapmak istediği bölüm, kendi fakültesi altında veya bir başka fakülte altında olabilir. Ön başvuru sadece öğrencinin liseden mezun olduğu yılda ve üniversiteye kesin kaydını takiben İngilizce Hazırlık Programı muafiyet durumu belli olduktan sonra yapılabilir. İngilizce yeterlik koşullarını sağlamayan öğrencilerin ön başvuruları kabul edilmez. Liseden mezun olduktan sonra IB diploma notunda olabilecek değişiklikler dikkate alınmaz. Ön başvuru yapan öğrenciler kesin kayıtlarını takip eden birinci yarıyılda geçmek istedikleri bölümün derslerine kayıt yaptırır; bu öğrencilerin geçmek istedikleri bölümün müfredatında birinci yarıyıla ait tüm dersleri almaları gereklidir. Birinci yarıyıl sonunda, aldığı derslerin hepsinden başarılı olan ve söz konusu derslerden 2.80 veya daha yüksek ağırlıklı not ortalaması tutturan öğrenciler, ilgili bölüme geçiş için başvuru yapmış kabul edilir. Bu öğrenciler takip eden yarıyılda da geçmek istedikleri bölümün derslerine kayıt yaptırır. Bölümler arası geçiş başvuruları ikinci yarıyıl sonunda öğrencinin geçmek istediği fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanıp geçişler kesinleşir. Birinci yarıyıl sonunda ağırlıklı not ortalaması 2.80'den düşük olan veya müfredat derslerinden en az birinden başarısız olan öğrencilerin ön başvuruları iptal edilir ve bölümler   arası geçiş başvuruları alınmaz. Bilkent Üniversitesi'ne tekrar yerleştirilmek veya İngilizce yeterlik koşullarını sağlar duruma gelmek yeni bir başvuru veya ön başvuru hakkı doğurmaz."   DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (https://www.dogus.edu.tr/aday/imkanlar/burslar) Üniversitenin %25, %50, %75 indirimli ve ücretli lisans programlarına kayıtlı Uluslararası Bakalorya öğrencilerine diploma notuna göre aşağıda belirtilen oranlarda öğretim indirimi uygulanır. Diploma Notu Burs Oranı 40 ve üstü %100 35 – 39 %75 30 – 34 %60 24 – 29 %25 23 ve altı %10   GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (https://aday.gelisim.edu.tr/aday-ogrenci/burs-olanaklari-ve-ucretler) Uluslararası Bakalorya (IB) diploması olup diploma skoru 35-45 arası olan öğrenciler burslu okumaktadır. *Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece eğitim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, yemek, ulaşım, kitap vb. konular burs kapsamı dışındadır. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresinin aşılması ve bir disiplin cezasının alınması hallerinde, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere ilgili burslar kesilir. Burada sözü edilen eğitim ücreti bursu, yerleştirme kılavuzunda burslu öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri kapsamaktadır. IŞIK ÜNİVERSİTESİ (https://ogrenci.isikun.edu.tr/en/islem-ve-uygulamalar/burs-ve-finansal-islemler/burslar) Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) programından diploma alan ve Işık Üniversitesi'nin lisans programlarına ücretli olarak yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50'si alınmaz. Yabancı dil hazırlık öğretimi için iki, lisans öğretim süresi için beş yıldır. (2+5)   KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (https://my.khas.edu.tr/uploads/files/mevzuat/lisans-burs-yonergesi2.pdf) -Fakültelere yerleşen öğrencilerden Uluslararası Bakalorya (IB) diploması toplam notu 32-37 arasında olan öğrencilerden eğitim ücretinin %50'si; 38 ve üzerinde olanlardan tümü alınmaz.   KOÇ ÜNİVERSİTESİ (https://adaylar.ku.edu.tr/sikca-sorulan-sorular/kayit-ve-ogrenci-isleri-ile-ilgili- sorular/#tab_html_990f06e65faef0aecec04f333d3add05) IB diploma notu 40 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 17 veya üstü (Fen ve Matematik Bölümleri'nden en az 16 olmak koşulu ile), Matura diploma notu 1,5 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 1,5 veya daha iyi olan ve Üniversite Giriş Sınavı ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'ne yerleştirilmiş olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması koşuluyla Tıp Fakültesi'ne doğrudan geçiş yapabilirler. IB diploma notu 40 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 16 veya üstü, Matura diploma notu 1,5 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 1,8 veya daha iyi olan ve Üniversite Giriş Sınavı ile Hukuk Fakültesi ile aynı puan türü ile öğrenci kabul eden bir bölümüne yerleştirilmiş olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması koşuluyla Hukuk Fakültesi'ne doğrudan geçiş yapabilirler. IB diploma notu 36 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 14 veya üstü (Fen ve Matematik Bölümleri'nden en az 16 olmak koşulu ile), Matura diploma notu 2,0 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 2,3 veya daha iyi olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması koşuluyla Mühendislik Fakültesi programlarına doğrudan geçiş yapabilirler. IB diploma notu 35 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 15 veya üstü, Matura diploma notu 2,0 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 2,3 veya daha iyi olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması koşuluyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi programlarına doğrudan geçiş yapabilirler. IB diploma notu 34 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 14 veya üstü, Matura diploma notu 2,0 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 2,3 veya daha iyi olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması koşuluyla İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi ve Fen Fakültesi programlarına doğrudan geçiş yapabilirler. Hemşirelik Fakültesi'nden diğer programlara geçiş yapılamaz. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ( https://aday.maltepe.edu.tr/burslar-ve-ucretler# ) Türkiye genelindeki tüm özel ve kamu okullarından IB diploması ile mezun olup, diploma notu 42 ve üzeri olan öğrencilere %95, diploma notu 32 ve üzerinde olanlara %50 indirim uygulanır.   MEF ÜNİVERSİTESİ (https://3fcampus.mef.edu.tr/uploads/cms/prospective.mef.edu.tr/5203_1.pdf) Uluslararası düzeyde kabul gören Uluslararası Bakalorya (IB) diplomalarına sahip olup MEF Üniversitesi'ni ilk üç tercihinde yazan ve bu tercihleri içinde MEF Üniversitesi'nde öğrenim görmeye hak kazanan T.C. ve yabancı uyruklu öğrencilere belirtilen diploma notunu sağlaması durumunda %25 eğitim-öğretim ücreti bursu verilir. Bu burs İngilizce Hazırlık dahil toplam 5 (beş) yıl süre ile verilir. OKAN ÜNİVERSİTESİ (https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/yonergeler/yg-okn-020-bursyonergesi- 14032018.pdf) Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programı uygulayan öğretim kurumlarından mezun olup, Öğrenci Seçme Sınavı sonucuna göre Üniversitemize yerleştirilen adaylara, IB diploma notu 33-39 olanlara % 50 oranında ve IB diploma notu 40 ve üstü olanlara % 100 oranında öğrenim ücretinden indirim sağlanır. Bu indirimler, yasal eğitim-öğrenim süresince geçerlidir. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (https://aday.ozyegin.edu.tr/tr/burslar-ve-ucretler) IB diploma notu 32 ve üzeri olup %25 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti muafiyetleri %50'ye, %50 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti muafiyetleri %75'e yükseltilir. SABANCI ÜNİVERSİTESİ (https://www.sabanciuniv.edu/tr/burslar-ve-ucretler) IB diploma notu 34 ve üzeri olan öğrencilere "Diploma Katkı Bursu" verilir. Diploma Katkı Bursu kapsamında, ek olarak %10 öğrenim ücreti muafiyeti sağlanır. TED ÜNİVERSİTESİ (https://aday.tedu.edu.tr/tr/aday/burslar) Uluslararası Bakalorya diploma notu 32-37 olan öğrencilerden öğrenim ücretinin %25'i alınmaz. Uluslararası Bakalorya diploma notu 38 ve yukarı olan öğrencilerden öğrenim ücretinin %50'si alınmaz. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (https://uskudar.edu.tr/assets/uploads/sayfa/18/file/uskudar-universitesi-burs- yonergesi1.pdf) Üsküdar Üniversitesinin lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden Uluslararası Bakalorya diploma notu 32 ve üzeri olanlara %25 oranında eğitim-öğretim ücretinden indirim verilir.   YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (https://yeditepe.edu.tr/tr/aday-ogrenci/burs-olanaklari) Uluslararası Bakalorya (IB) diploma notu 32 ve üstü, olan öğrencilere - Yeditepe Üniversitesinin ücretli programlarını ilk 5 tercihleri arasında gösterip yerleştirilmeleri kaydıyla, ilgili öğretim ücreti üzerinden %25 indirim; - Temel alan derslerinden almış oldukları notlar dikkate alınarak, yerleştirildikleri programın birinci sınıfındaki bazı dersler için oluşturulabilecek muafiyet sağlanır.