AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKASI

20.04.2015 3231

ANKARA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKASI

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi
Akademik Dürüstlük Politikası

Bireylerin kendilerine ve başkalarına, fikirleri ve emekleri dolayısıyla saygı duymaları gerektiğine inandığımız için kurumumuz akademik dürüstlük politikasını benimsemiştir. Kurumumuzda, ifade özgürlüğünün yanı sıra, bilimsel araştırmalar ve bilgi paylaşımı için özgür bir ortam desteklenmektedir.

Bu belgenin amacı, bu uygulama için okul mevzuatlarının açık bir şekilde anlaşılmasını ve okul toplumunun tüm fertleri arasında düzgün bir şekilde uygulanmasını temin etmek için akademik dürüstlüğün öz değerlerini artırmaktır. Bu belge, etkin akademik uygulamaları artırmak ve yanlış uygulamaları önlemek amacıyla akademik dürüstlüğün ve Uluslararası Bakalorya Diplama Programı (UBDP) koordinatörleri, öğretmenler, öğrenciler ve yasal vasileri gibi bu sürece dahil olan tüm grupların sorumluluklarını çok iyi bir şekilde açıklamaktadır. Ek olarak, bu politika ile Akademik Suistimale karşı alınan önlemlerin bir çerçevesini sağlamak hedeflenmektedir.

Bu belgeyi dikkatlice okuduktan sonra, öğrencilerin ve yasal vasilerinin, bu politikayı anladıklarını ve akademik suistimal meydana geldiğinde uygulanacak mevzuatı anladıklarını teyit etmek amacıyla 'Akademik Dürüstlük Sözleşmesini' imzalamaları ve tarihlendirmeleri gerekmektedir.

Akademik Dürüstlük Nedir?

Akademik Dürüstlük akademik çevreler için etik bir politika veya yasa olarak tanımlanmaktadır. Akademik dürüstlük, araştırma ve akademik yayıncılıkta dürüstlük ve kararlılık, akademik standartların devamı ve kopyacılık ve intihalden kaçınmak gibi değerleri kapsamaktadır.

Öğrencilerden özgün çalışmalar sunmaları ve başka insanların düşüncelerine önem vermeleri beklenmektedir. Akademik dürüstlüğün devam ettirmek şunları içerir:

•                Sınıf çalışmalarında kendi özgün fikirlerini yaratmak ve bunları ifade etmek;

•                Alıntı yapılan tüm bilgi kaynaklarını beyan etmek;

•                Ödevleri bağımsız bir şekilde tamamlamak ya da yapılan iş birliğini belirtmek;

•                Kendi araştırmalarını ve laboratuvar çalışmalarını icra ederken bunların sonuçlarını net bir şekilde raporlandırmak;

•                Sınavlarda dürüstlük.

Özgün fikirlerin nasıl ifade edileceğini, kaynaklardan nasıl alıntı yapılacağını, bağımsız çalışmaların nasıl yapılacağını ve çalışma sonuçlarını tam ve dürüst bir şekilde nasıl raporlaştırıldığını öğrenmek öğrencileri akademik kariyerlerinin ötesine taşıyacak becerilerdir. Akademik sahtekarlık öğrencilerin sadece değerli bilgi kaynaklarını ihlal etmeleriyle değil aynı zamanda ödevlerde ve derslerde başarısızlıkla hatta okuldan atılmayla sonuçlanabilir.

Akademik Suistimal Nedir?

Akademik suistimal öğrencilerin akademik performanslarının ve kazanımlarının

değerlendirilmesini yanlış bir şekilde etkileyen her türlü eğlemdir. Bu suistimal, öğrenci yasanın

suistimale kapı araladığını bildiğinde ya da bu çıkarımda bulunduğunda meydana gelir. "Ben bunu kastetmemişim" gibi ifadeler akademik suistimal için bir bahane değildir.

SINAVLARDA VE DİĞER ÖDEVLERDE KOPYA ÇEKME VE İZİNSİZ MATERYAL KULLANIMI

Yetkili makam tarafından aksine izin verilmediği müddetçe; tüm sınavların ve diğer ödevlerin, her türden izin verilmeyen yardıma başvurmadan öğrenciler tarafından yalnız başlarına tamamlanmaları gerekmektedir. Bu durum, sınavlarda başkalarına yardım sağlanmaması ve başkalarından yardım alınmaması; kitap, ders notu, cep telefonu, iPod, hesap makinesi ya da diğer materyaller veya başvurulavilecek her türlü aygıtın kullanılmaması anlamına gelmektedir. Eğer hesap makinesi veya taşınabilir elektronik aygıtların matematiksel hesaplamalar için kullanımına izin verilse bile bu cihazlarda başka türlü bilgiler programlanmamış olmalı ya da bu bilgiler kullanılmamalıdır.

İZİNSİZ/YASAK İŞ BİRLİĞİ

İş birliği birlikte çalışmak anlamına gelmektedir. Birçok ders bir eşle veya grupla çalışmayı vurgulamaktadır. Ev ödevlerinde, projelerde, ya da yazılı ödevlerde "birlikte çalışmaya" izin verilmesi, başka birinin ödevini Kendi.ödeviymiş gibi sunarak ya da cevapları tamamen başka birinden alarak dürüstlük ilkelerini ihlal etmek anlamına gelmemektedir. Notlandırmaya tabi tutalacak her çalışma teslim edilirken, bu çalışmaların öğrencinin kendi kavrayışının bir ürünü olduğu ve dolayısıyla öğrencinin bu çalışmayı kendi cümleleri, hesaplamaları ve bilgisayar kodları ile ifade ettiği varsayılır. Çalışmaların ifadesinde bireysel farklılıkların beklendiği durumlarda bir öğrencinin çalışması başka bir öğrencinin çalışmasıyla özdeşse veya başka bir öğrencinin çalışmasına çok benziyorsa, akademik suistimalin meydana geldiği çıkarımını yapmak akla rahatlıkla gelen bir durumdur.

ONLINE DERSLERDE AKADEMİK SUİSTİMAL

Online ödevler, normal sınıf ödevleri için uygulanan aynı dürüstlük standartlarına tabidir. Öğretmen tarafından açıkça izin verilmediği takdirde, diğer öğrencilerin çalışmalarını ya da online küçük sınav (quiz), ödev veya test gibi başka kaynakları kopyalamak kopya çekmektir.

AYNI ÖDEVİ BAŞKA DERSLERDE DE TESLİM ETMEK

Aynı ödevi ikinci bir ders için teslim etmek, her ödevin öğrencinin öğrenmesine ve ilerlemesine katkı sağladığı varsayımına ters düşmektedir. Öğretmen açıkça izin vermediği takdirde, daha önceden başka bir ders için sunulmuş bir ödevi diğer bir ders için sunmak akademik suistimalin bir şeklidir. Bu aynı zamanda kendinden intihal olarak da bilinmektedir.

AKADEMİK KAZANÇ SAĞLAMAK İÇİN UYDURMA, SAHTECİLİK, BELGEDE TAHRİFAT VE YALANCILIK

Mazeretli devamsızlık, ödev teslim tarihinin uzatılması, telafi sınavı, bir derse ya da programa kabul edilmek vb. durumlarda öğretmene yalan söylemek suçtur. Akademik kazanç sağlamak için öğretmenin bir belgedeki ya da başka bir yerdeki imzasını taklit etmek kanuna aykırıdır. Not döküm belgesinde ve diplomalarda tahrifat yapmak da kanuna aykırıdır. Bir laboratuvar projesindeki verilerin ya da alıntıların veya yazılı çalışma kaynaklarının taklidini yapmak suç teşkil eder. Zor bir durumdan kurtulmak için yalan söyleyen kişi bunu genellikle kişisel algılamamaktadır. Ancak yalan söynenen kişi durumu farklı algılar. Tüm bu eylemler, dürüstlük müessesisine zarar vermekte ve akademik camiadaki tüm bireyler arasındaki karşılıklı güven beklentisini erozyona uğratmaktadır.

 

 

AKADEMİK SUİSTİMALDE BAŞKALARINA YARDIM ETME

Başka birinin kopya çekmesine yardım etmek başlı başına bir Akademik Dürüstlük ihlalidir. Başka bir öğrencinin kopya çekmek için kuiianacağını bildiğiniz veya kuvvetie muhtemei bir şekilde bu çıkarımı yaptığınız durumda, başkasına yazılı çalışma veya ödev sağlama ya da her türden yardım da bu kapsamdadır.

AKADEMİK SUİSTİMALE TEŞEBBÜS

Kopya çekmeye çalışmak, teşebbüs aşamasında olup tamamlanlanmasa bile akademik bir suistimaldir. Örneğin, bir sınavda izin verilmeyen dokümanları bulundurmak, bu dokümanlar kullanılmasa bile akademik suistimaldir. Kopya çekmek için başkalarından yardım istemek, bu çağrı yanıtlanmasa ve sonuç itibarı ile kopya çekme suçu gerçekleşmemiş olsa bile akademik suistimale girer.

MÜLKİYETİN İHLALİ, BİLGİSAYAR KORSANLIĞI, VB. DURUMLAR

Diğer öğrencilerin çalışmalarını çalmak ya da onların çalışmalarına zarar vermek, eğer eylem şahsın kendisine olası bir akademik kazanç sağlamasıyla sonuçlanıyorsa Akademik Dürüstlük ihlalidir. Bu durum; sınav sonuçlarını değiştirmek, sınavlara girmek ya da bunun dışında uygun olmayan yollarla akademik kazanç elde etmek için bölüm ofislerine, e-mail hesaplarına ya da idari hizmetlere yetkisiz erişim için de geçerlidir.

TEHDİT VE AKADEMİK DÜRÜSTLÜK SÜRECİNE MÜDAHALE

Düzgün bir şekilde işleyen Akademik Dürüstlüğe müdahale de bir ihlaldir. Örneğin, bir kişiyi akademik suistimali rapor etmekten ya da bu suistimale şahitlikten men etmek için bu kişiye rüşvet vermek veya bu kişiyi tehdit etmek akademik dürüstlüğü ihlal kapsamındadır. Akademik Dürüstlük Konseyinin çalışmalarına müdahale etmek ya da müfettişlere veya diğer resmi görevlilere yalan söylemek de bir tür ihlaldir.

1.      İNTİHAL

Tüm yazılı ödevler, öğrencinin kendi cümlelerini ve ifadelerini kullandığı kendi kavrayışını göstermektedir. Kurallara uygun bir şekilde başkalarının ifadelerinden özellikle yapılan alıntılar haricinde; ister sınıf içi olsun ister sınıf dışı olsun tüm yazılı ödevlerin tamamen öğrenciler tarafından özgün olarak oluşturulmuş ifadelerden meydana geldiği varsayılır. Çalışmanızda diğer insanların ifadelerine yer vermek, dürüstçe ve düzgün bir şekilde yaptığınız zaman sizin için yararlı olacaktır. Bu şekilde hareket etmediğiniz takdirde, bu durum intihal olur.

2.  BAŞKALARININ İFADELERİNİ KOPYALAMAK VE BUNU KAENDİ İFADELERİNİZ GİBİ SUNMANIZ İNTİHALDİR.

Alıntıladığınız ifadelerin başkasına ait olduğunu göstermeksizin internetteki bir kaynağın, herhangi bir kitabın ya da başka bir kaynağın bir kısmını veya tamamını kopyalamak intihalin en ağır biçimidir. Bu tür intihalden kaçınmak için, yapılan çalışma, HEM alıntılanan materyale tırnak işaretleri içerisinde yer vermeli HEM DE alıntılanan ifadelerin nereden geldiğini gösterecek uygun bir alıntılama formatından yararlanmalıdır.

 

 

3. KAYNAĞINI VERSENİZ BİLE KOPYALANAN İFADELERİN DOĞRUDAN ALINTILAMA OLDUĞUNU GÖSTERMEDİĞİNİZ TAKDİRDE DE İFADELERİ KOPYALAMAK İNTİHALDİR.

Alıntılanan kaynağı sadece dipnot ya da kaynakça olarak belirtmek yeterli değildir. Alıntılanan ifadelerinin kendisinin de başka birinden alıntılandığını göstermeniz gerekmektedir. Bu şekildeki bir intihalden kaçınmak için, alıntılanan tüm ifadeleri tırnak işareti içerisinde belirtin ya da tırnak işaretiyle denk işleve sahip bir noktalama işareti kullanın.

4. KAYNAĞINI GÖSTERSENİZ BİLE İFADELERİ KOPYALAMAK VE ARDINDAN İFADELERDE BELLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPMAK İNTİHALDİR.

Başka birinin görüşlerine kendi düşünceleriniz içerisinde yer vermek, başka bir ifadeyle doğrudan alıntı yapmamak açımlama ve yorumlama olarak adlandırılır. Kaynağını gösterdiğiniz ve yeni ifadenin aslında sizin ifadeniz olduğunu gösterdiğiniz takdirde açımlamada herhangi bir problem yoktur. Bu olmadığı takdirde - ifade alıntılanan kaynağın tamamıyla veya bir kısmıyla önemli ölçüde aynı kaldığı zaman - durum yine intihaldir. Yeni ifadenin "sizin kendi ifadeniz" sayılması için, sizin çalışmanız alıntı yaptığınız kaynaklardan önemli derecede farklı olmalı ki orta düzeydeki bir okuyucu çalışmanızın yeni ve özgün bir eser olduğunu düşünmelidir. Eğer böyle olmazsa, - yani "çalışmanız" bireysel farklılıkların normal olduğu bir durumda başka birinin çalışmasıyla büyük benzerlik gösteriyorsa - bu durum intihaldir.

5.  KENDİ SÖZCÜKLERİNİZLE İFADE ETSENİZ BİLE BAŞKALARININ DÜŞÜNCELERİNİ KENDİNİZİNMİŞ GİBİ SUNMAK İNTİHALDİR.

Başkalarının özgün görüşlerini, argümanlarını ya da orijinal buluşlarını kendinizinmiş gibi sunmak, orijinal ifadeleri kendi ifadelerinizle açımlasanız bile intihaldir. Bu tür bir intihalden sakınmak için kaynak belirtiniz.

6.  İNTİHALE KARŞI OLAN KURALLAR TÜM ÖDEVLER VE ÇALIŞMALAR İÇİN GEÇERLİDİR.

Ev ödevleri, çok amaçlı sınavlar, tezlerin ve bitirme tezlerinin "yazın taraması" bölümleri ve diğer tüm ödevler bu kurallara tabidir.

 

Sürece Dahil Olan Tüm Grupların Görevleri ve Sorumlulukları:

UBDP Koordinatörü ve Okul İdaresi şunlardan sorumludur;

•                iyi bir akademik uygulama ve akademik dürüstlük fırsatı sağlayacak bir okul kültürü inşa etmek.

•                tüm personelin ve öğrencilerin Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesinin (ASBL) Akademik Dürüstlük Politikası ve mevzuat hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak.

•                öğrencilerin ve yasal vasilerinin ASBL'nin Akademik Dürüstlük Politikasını okumalarını ve akademik dürüstlüğün önemini doğru bir şekilde anlamalarını sağlamak.

•                öğrencilerin okula kayıtlarından önce, hem öğrencilerin hem de yasal vasilerinin başarılı akademik çalışmalar yapmadaki görev ve sorumluluklarını anladıklarını teyit etmek için "Akademik Dürüstlük Sözleşmesinin" bir nüshasını imzalamış olmalarını sağlamak.

•                UBDP öğrencilerinin akademik bir suistimal yapmaları durumunda Uluslararası Bakalorya Örgütünün (UBÖ) mevzuatını uygulamak.

•                UBÖ'nün web sitesinde (www.ibo.org) UBDP öğrencileri için belirtilen UBÖ mevzuatlarını ve talimatlarını bilmek ve bunları uygulamak.

 

Öğrenciler;

•                Ankara Sosyal Bilimler Lisesinin Akademik Dürüstlük Politikasını düzgün bir şekilde ve derinlemesine okuyup incelemeliler ve başarılı akademik çalışmaları anladıklarını teyit etmek için Akademik Dürüstlük Sözleşmesini imzalamalıdırlar.

•                internet, yazılı kaynaklar, sanat eseri vb. her türden kaynağı kullandıklarında editoryal standartları kullanmalıdırlar.

•                herhangi bir alıntıyı kendi fikirleriymiş gibi gösterdiklerinde suç işlediklerini bilmelidirler.

•                kendi düşüncelerine önem vermenin yanında başkalarının fikirlerine de saygı duymanın önemini kavramalıdırlar.

•                kopya çekmenin başka birinin eserini çalmak olduğunu bilmelidirler. Bu yüzden, hem kopya çekmemeliler hem de başka birinin kopya çekmesine izin vermemelidirler.

•                başka birinin; araştıma, rapor, makale, ev ödevi, proje vb. gibi bireyin kendi özgün çalışmasının ürünü olan herhangi bir çalışmayı aynı ya da farklı bir amaç için kullanmasına izin vermemelidirler.

•                herhangi bir çalışmanın sonuçlarını analiz ederken tarafsız ve nesnel bir bakış açısına sahip olmalıdırlar.

 

•                Iç değerlendirmelerinin, Bilgi Kuramı makalelerinin ve uzun denemelerinin son teslimi gerçekleştirmeden önce, makalelerini mutlaka Turnitin sistemine yüklemeleri gerekmektedirler.

 

Öğretmenler ve Diğer Personel;

•                öğrencilerden beklenen akademik politika ilkelerini benimsemelidirler.

 

•                öğrencilerine akademik dürüstlük ilkelerini öğretmek ve öğrencilerin bu ilkeri benimsemelerinde onları takip etmelidirler.

•                tüm ğrencilere ve ebeveynlerine eşit mesafede yaklaşmalılar ve ayrımcılık yapmamalıdırlar. Öğrencilerin çalışmalarında ve bunların değerlendirmesinde herhangi bir yanlılık gütmemeliler ve öğrencilerini düşüncelerinden dolayı yargılamamalıdırlar.

•                öğrencilere özgün düşünmelerine fırsat sağlayacak ödevler vermeliler ve öğrencilerine rehberlik etmelidirler.

•                daima orijinal kaynak ve yazılım kullanmalılar ve okul çalışmalarında korsanlığa izin vermemelidirler.

•                akademik dürüstlüğün ihlali durumunda somut delillere sahip olmaları gerektiğini ve gerekli prosedürü uygulamakta tereddüt göstermemeleri gerektiğini bilmelidirler.

 

 

 

Yasal Vasiler ve Ebeveynler;

•                Ankara Sosyal Bilimler Lisesinin Akademik Dürüstlük Politikasını düzgün bir şekilde ve derinlemesine okuyup incelemeliler ve Akademik Dürüstlük Sözleşmesini anladıklarını teyit etmek için imzalamalıdırlar.

•                Akademik Dürüstlük Politikası ilkelerini benimsemeliler ve desteklemelidirler.

•                çocuklarının kazanımlarını değerlendiriken, yüksek not beklentilerinden ziyade onların öğrenme sürecindeki gelişim çabalarını ölçüt olarak kabul etmelidirler.

•                çocukarına verilen ödevlerin başarıyla yerine getirilmesi için çocuklarına gerekli ortamı sağlamalılar ancak ödevleri çocuklarının yerine yapmamalıdırlar.

•                kopyaya tanıklık ettiklerinde çocuklarını uyarmalıdırlar.

•                akademik dürüstlük anlayışının gelişimi için çocuklarına karşı ilham verici ve iş birlikçi bir rol oynamalıdırlar.

 

Şüpheli Bir Suistimal Durumundaki Prosedürler

Eğer bir öğrencide akademik sürecin herhangi bir aşamasında Akademik Dürüstlük ihlali şüphesi uyanırsa Okul Disiplin Kurulu durumu araştırır. Öğrencinin çalışmasına bakarak denetçinin verdiği önergeye göre, uygun bir ceza uygulanır.

Muhtemel sonuçlar aşağıda sıralanmıştır.

İlk defa meydana gelen ihlalin sonuçları şunlardır (Ancak bu sonuçlar sadece aşağıdaki durumlarla sınırlı değildir.):

•          ihlalin meydana geldiği ödevden puan kırma. Bu çalışma herhangi bir kısa sınav, test, yazılı çalışma, proje, ev ödevi ya da başka türden bir çalışma olabilir. Denetçinin takdirine göre, çalışmaya verilecek puan sıfıra kadar indirilebilir.

•          Öğrencinin ebeveynine veya yasal vasisine yazılı bir ihtarname gönderme.

Devam eden ihlallerin sonuçları yukarıdaki yaptırımların yanında şu tedbirleri de beraberinde getirir:

•          ihlalin meydana geldiği ödevden puan kırma. Bu çalışma herhangi bir kısa sınav, test, yazılı çalışma, proje, ev ödevi ya da. başka türden bir çalışma olabilir. Denetçinin takdirine göre, çalışmaya verilecek puan sıfıra kadar indirilebilir.

•          Mahrumiyet: Öğrenci toplulukları, spor takımları ya da okulla ilgili diğer etkinlikler gibi ders dışı programlardan geçici veya sürekli olarak mahrum bırakma.

•          Tazminat: Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi, sorumlu öğrenciden neden olduğu zarardan dolayı tazminat talep edebilir.

•          Disiplin Amaçlı Uzaklaştırma: Ciddi bir ihlal veya tekrar eden ihlallerden dolayı, öğrenci önceden belirlenmiş bir süre için akademik eğitimden uzaklaştırma alabilir.

Yukarıda bahsedilen yaptırımlardan biri veya birkaçı uygulanabilir. Öğrencilerin eylemleri; öğrencinin yıl sonu notları ve akademik seviyesi, başvurulacak burslar için potansiyel tavsiyeler ve üniversiteye ya da bir mesleğe kabul durumları üzerinde geniş kapsamlı etkilere sahip olabilir.

Suistimal ve yaptırım örnekleri:

Suistimal

Yaptırımı

Öğrenci hazırladığı ödevinde internetten bir paragrafı kopyala-yapıştır yaparsa,

•     İlk ihlal durumunda, öğrenci öğretmen tarafından kınanır ve öğrenci ödevi baştan yapar.

 

İki öğrenci özdeş veya birbirine aşırı derecede benzeyen ev ödevi, uygulamalı ödev vb. çalışma sunarsa,

•     İlk ihlal durumunda, bu öğrenciler öğretmen tarafından kınanır ve aynı ödevi baştan birbirlerinden ayrı bir şekilde yaparlar.

 

Öğrenci kendi okul ödevi için bir makaleden bir paragrafı kopyala-yapıştır yaparsa,

•     Hadise UBDP koordinatörüne ve okul müdürüne bildirilir.

•     Öğrenciden ödevi baştan yapması istenir.

•     Öğrencinin ismi töhmet altında kalan öğrenci listesine dahil edilir.

 

Öğrenci okul sınavında başka birinden kopya çekerse,

•     Hadise UBDP koordinatörüne bildirilir. Öğrenci not dökümüne işlenecek bu sınavdan '0' alır.

•     Öğrenciyi dinlemek üzere disiplin kurulu toplanır ve öğrenci, suçlu bulunursa disiplin kurulu üyeleri tarafından uygun görülen cezaya çarptırılır.

•     Öğrencinin ismi töhmet altında kalan öğrenci listesine dahil edilir.

 

Öğrenci, Uzun Tezinde (Extended Essay) turnitin.com tarafından tespit edilecek bir biçimde intihal yaparsa,

•     Öğrencinin danışmanı ve UBDP koordinatörü hadisenin ciddiyeti ve hadisenin gelecekte tekrar etmesi durumundaki sonuçları ile ilgili olarak bir araya gelir ve öğrenciden makalesini tekrar yazması istenir.

•     Öğrencinin ismi töhmet altında kalan öğrenci listesine dahil edilir.

 

Öğrenci birden fazla hadisede yakalanırsa,

•     Hadise Uluslararası Bakalorya (UB) Dersleri Müdürüne havale edilir.

•     Bu gibi tekrar eden ihlaller uzaklaştırmaya hatta UBDP'den atılmakla sonuçlanabilir.

 

Öğrenci UB sınavlarına küçük not kağıtları ya da hesap makinesi gibi izin verilmeyen araçlar getirirse,

•     Hadise UBDP koordinatörüne / Çalışmalardan Sorumlu Müdüre bildirilir.

•     UB'nin yayımında belirtilen prosedürleri takip edilerek UB'ye bir rapor ulaştırılır.

(-Akdemik Dürüstlük

-Okullar için Rehberlik)

 

 

 

KAYNAKÇA

UB eğitsel bağlamında Akademik Dürüstlük (Yayım tarihi: Ağustos 2014)

UBO'nun Akademik Dürüstlük Politikası (Yayım tarihi:2007)

UB Koordinaörleri çalıştayı çalışma materyalleri (Şubat 2015)

Michigan Devlet Üniversitesi Öğrenciler Arasında Akademik Dürstlüğü Geliştirme Kurumsal Çerçevesi (Yayım tarihi: 2014)

 

 

(ASBL IBDP Koordinatörü, CAS ve EE Koordinatörleri tarafından 2021 yılı Ocak ayında güncellenmiştir.)