DİL POLİTİKASI

20.04.2015 3964

ANKARA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

DİL POLİTİKASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ANKARA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

DİL POLİTİKASI

 

Bireyler ve toplumlar arasında bilgi ve fikirlerin aktarılması konusunda en etkin aracın dil olduğu bilincine sahip olan Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi, eğitim standartları ve stratejilerini belirlerken bu konuyu ayrı bir önem vermiştir. Okulumuzun dil politikası, tüm öğrencilerin dil öğrenebileceği ve bu dillerle kendini ifade edebilecek seviyeye gelebileceği düşüncesi üzerine kurulmuştur. Öğrencilerimiz, dil becerileri konusunda kendilerine güvenmeleri ve kendi dil gelişimleri konusunda sorumluluk almaları için teşvik edilmektedir. Modern çağın gereklerine uymanın öneminin her geçen gün arttığı küreselleşen dünyada, okulumuz, öğrencilerin farklı dillerle ve kültürlerle tanışıp uyum sağlaması amacıyla uluslararası projeler ve müfredat konuları yoluyla çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Uluslararası bilince sahip bireyler yetiştirmek amacında olan okulumuz, çok dilliliğin kazandırılması gereken en temel yetenek olduğu inancını her zaman ön planda tutmaktadır.

Okulumuzdaki tüm öğrenciler;

*Dil öğrenmenin öneminin farkındadır.

*Farklı dilleri öğrenir ve bunları iletişim kurmak, düşünmek, öğrenmek, toplumda etkin bir rol almak ve kişisel gelişimini gerçekleştirmek için kullanır.

*Ana dilini, ikinci ve üçüncü dilleri kullanırken kendine güvenir.

*Kültürel ve etnik farklılıkları anlar.

Genel değerlendirme;

*Okulumuzun öğretim dili Türkçedir.

*Ana dilin öğrenimi eğitimsel, bireysel ve kültürel kimliğin gelişimi için çok önemlidir.

*Okulumuz, dil eğitiminin yalnızca ana dili geliştirmediğinin; aynı zamanda öğrencilerdeki yabancı dil yetkinliğini iyileştirdiğinin farkındadır. Öğretmenlerimiz bu dillerden herhangi birinin öğretimini olumsuz etkilemeden ana dili ve yabancı dili öğretmek için sistematik bir şekilde, teorik ve uygulamalı olarak çalışırlar.

*Öğrenciler ana dil becerilerini ve bilgilerini, öğrendikleri diğer dillere aktarabilirler.

*Okulumuz, öğrencileri çok dilli olmaları için daha fazla dil öğrenmeye teşvik eder.

*İngilizce öğretimi okulumuz felsefesinin bir parçasını oluşturur. İngilizce bir ders olarak okutulur.

*Almanca üçüncü bir dil olarak okutulur.

*Osmanlıca bir yazım dili olarak öğretilir.

*Okula ilişkin bilgiler (işaretler, okul internet sayfası, broşürler, tabelalar, vb ) Türkçe, İngilizce, Almanca ve Osmanlıca dillerinin bir veya birden fazlası ile yayınlanır.

*Öğrenciler ulusal ve uluslararası sınavlara Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde girerler. Öğrenciler bu dillerindeki ulusal ve uluslararası yarışmalara katılırlar.

*Yabancı dil öğretmenleri, profesyonel gelişimlerine devam etmeleri için gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çalıştay, konferans, seminer gibi aktivitelere katılmaları için teşvik edilirler.

*Tüm öğretmeler, ikinci bir dil öğrenmeleri için teşvik edilirler. Öğretmenlere, yabancı dil kurslarına katılama imkânı sağlanır.

*Belirli bir seviyede yabancı dil bilen ve bunu belgelendiren öğretmenlerin maaşları arttırılır.

*Okuma, yazma, dinleme ve konuşma aktivitelerinin dil gelişimi üzerinde pozitif bir etki sahibi olduğu düşünülür. Dolayısıyla kütüphanenin etkin kullanımı, okul içi ve okul dışındaki okuma etkinlikleri, medya okur yazarlığı ve film okuma etkinlikleri konularında öğrenciler teşvik edilir.

Kaynaklar

Kütüphanede, okulumuz öğretmenlerinin ve öğrencilerinin kullanmaları için farklı dillerde pek çok kaynak mevcuttur. Kütüphanedeki farklı dillerdeki pek çok kitap ve materyale ek olarak CD, DVD, interaktif tahtalar, posterler, hikâye kartları, kelime kartları, özgün materyaller (gazeteler, dergiler, kitapçıklar, kartlar, menüler, biletler) Türkçe ve yabancı dillerde ayrıca öğretmenlerin zümre odalarında da mevcuttur.

Veli Katılımı

Velilerin görüşleri, öğrencilerin dil öğrenim sürecini etkilediğinden veliler dil politikası gelişiminde önemli bir role sahiptir. Dolayısıyla okul, velilerin dil öğrenimi sürecinde farkındalıklarını sağlamak için veli görüşmeleri ve seminerleri organize eder.

 

(ASBL English B öğretmenleri tarafından 2021 yılı Ocak ayında güncellenmiştir.)