ÖZEL EĞİTİM İHTİYAÇLARI POLİTİKASI

20.04.2015 2252

ANKARA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

 

ÖZEL EĞİTİM İHTİYAÇLARI POLİTİKASI

 

 

 

 

 

 

AMAÇ

Özel Eğitim İhtiyaçları Politikası, aşağıdaki maddelere yönelik eylemlerimiz için bir kılavuzdur:

 

• IB DP programımıza geniş bir erişim sağlamak.

•  Her bir öğrencinin çeşitli eğitim taleplerini karşılamayı amaçlamak.

• Her bir grubun görevlerini açıklamak ve bu gruplara sorumluluklar vermek.

• Tüm öğrencileri geliştirmeye yönelik gereken düzenlemeleri ve organizasyonları açıklamak.

•  Kaynaklarımızı etkin ve yetkin bir şekilde kullanmak.

• Özel Eğitim İhtiyaçları Politika şartlarını karşılamaları için öğretmenlere nitelikli iyileştirme imkanları geliştirmek.

• Ekibimizin yaptığı faaliyetleri gözlemlemek  ve gerektiğinde eyleme dönüştürmek.

• Eğitimde fırsat eşitliğine zemin hazırlamak.

 

GİRİŞ

ASBL, IB programını büyük miktarda öğrenciye ulaşılabilir kılmak olan IB felsefesini destekler. Bizi tercih eden tüm öğrencilerin programda başarılı olmalarını sağlamak için IB Diploma programına erişimin önündeki engelleri azaltmak için çalışıyoruz.

 

Biz, öğrencilerimizi tüm yaşamları boyunca öğrenmeye devam etme becerisine sahip yetenekli öğrenenler olarak tanımlıyoruz. Uzun bir eğitim geçmişine sahip öğrencilerin eğitim taleplerini karşılamak için, öğretmenlerimiz, tüm öğrencilerin öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak bir dizi farklı öğretme ve öğrenme stratejisi kullanmaktadır.

 

ASBL, Türk Milli Eğitim Bakanlığının kapsamı içine girmektedir. Bu nedenle, ASBL'nin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ile ilgili tüm kuralları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu politikaya bağlı olarak:

●      Özel eğitim ihtiyacı olan tüm öğrenciler, yetenekleri, becerileri, ihtiyaçları ve kapasiteleriyle uyumlu olarak okul hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.

●      Diğer öğrencilerle birlikte eğitim almak için kişisel farklılıklar, gelişmeler ve eğitim ihtiyaçları kabul edilmektedir

●      Ebeveynlerin her bakımdan eğitim süreçlerine katılımını sağlamak öncelikli olarak önemlidir. (Ek 1: Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği)

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu "ihtiyaç" kelimesini şu şekilde tanımlamaktadır: "Bir adayı geçici ya da kalıcı olarak bir eksiklikten dolayı ihtiyaç içinde olması ve yeteneklerini ve bilgisini yeterince gösterememesi."

 

IB ÖZEL EĞİTİM İHTİYAÇ POLİTİKASI

Dezavantajlardan bazıları şunlar olabilir:

●          Zihinsel bozukluklar

●          Duygusal bozukluklar

●          Öğrenme eksikliği

●          Fiziksel engeller ve / veya diğer sağlık bozuklukları

●          Konuşma bozuklukları ve / veya iletişim bozuklukları

●          Duyusal bozukluklar - görme, işitme

●          Çoklu engeller

●          Kabiliyet

●          Üstün yetenekli

 

KABUL

Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencileri IB programına katılmaları için teşvik ediyoruz. Ayrıca, kabul politikamız programa kabul edilmek için kriterimizdir. Öğrenme ve değerlendirme konularında, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için, Prosedürler El Kitabının (A9.1/2014) ve Özel Değerlendirme İhtiyacı Olan Adaylar dökümanlarındaki esaslar okul tarafından rehber olarak ele alındığı taahhüt edilir.

IB DP Koordinatörü, özel eğitim ihtiyacı olan bir öğrencinin başvurması ve programa kaydolması durumunda okul rehberlik servisi bilgilendirilir. Okul Rehberlik Servisi öğrenci velisini de bilgilendirerek Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre işlem başlatır.  Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) nden gelen Eğitsel Değerlendirme Raporuna göre öğretim süreci planlanır. IB DP koordinatörü ve rehberlik servisi, öğrencilerin müfredata tam erişimini sağlamak için tüm IB öğretmenleriyle işbirliği yapar. IB, öğrencilerin diğer öğrencilerle iş birliği yapmasını ve ders içeriğinde başarılı olmasını sağlamak için imtiyaz sağlar.

 

YÖNERGE

ASBL, farklı öğretim teknikleri yöntemleri kullanır ve tüm öğrencilerini, IB DP'nin üzerinde önemle durduğu standartların karşılanmasını sağlayacak çeşitli öğrenme ortamlarına dahil eder. Bu çalışmalar, bu belgede belirtilen özel ihtiyaçlarla sınırlı değildir. Öğrencilerin öğrenmesini en üst düzeye çıkarmak için yapıcı ve farklılaştırılmış öğretim stratejileri kullanılır.

Özel eğitim  politikaları belirlenirken öğrencilerin öğrenme hızı, öğrenme sitili, yetenek ve ilgileri alanlarında bireysel olarak değerlendirilip eğitim süreci tasarlanır. Fiziksel sınırlılıklar nedeni ile yada akademik alanda öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerimiz için Bireyselleştirilmiş Eğitim Plana uygulaması yapılırken üstün zeka ve yetenekli tanısı ile okulumuzda bulunan öğrencilerimiz için de Zenginleştirilmiş Eğitim Planları hazırlanmakta ve eğitim süreci desteklenmektedir.

IB DP eğitimi alan tüm öğrencilerin, katıldıkları tüm derslerde önceden belirlenmiş hedefleri gerçekleştirmeleri beklenir. Belirlenen bu hedeflerin değiştirilememesi nedeniyle, diğer öğrencilerle birlikte özel eğitim ihtiyaçları olan öğrencilerin de her konunun rehber kitabında belirlenen hedefleri yerine getirme konusunda başarılı olacağından emin olmalıyız. Öğrencinin "Özel İhtiyaç Sahibi Adaylar" olarak adlandırılan IBO belgesinde yer alan kriterlere ulaşabilmesi amacıyla bazı özel düzenlemeler yapabiliriz.

 

DEĞERLENDİRME İÇİN DÜZENLEMELER

Okulumuz, 9. Bölüm: Prosedürler El Kitabı Özel Durumlar ve Düzenlemeler (2014), Özel Değerlendirme İhtiyacı Duyulan Adaylar (2011) gerekliliklerini takip etmektedir. Özel düzenlemeler için resmi bir Yazı, öğrencinin yazılı sınavından en az bir yıl önce IBO'ya teslim edilmelidir. Tıbbi rapor gibi destekleyici belgeler yazıya eklenmelidir.

Bu belge, aşağıdakilerden biri veya daha fazlası nedeniyle özel değerlendirme uygulamaları gerektiren öğrencilerin karakteristik özelliklerini ortaya koyar:

 

1.       Özel öğrenme özellikleri, dil ve iletişim bozuklukları

●      Sembolik dilin kullanımındaki sorunlarla ilişkili sayıları okuma, yazma, heceleme veya bu bilgileri kullanmada önemli sorunlar (örneğin, müzik notalarını yorumlama sorunları, disleksi, diskalkuli).

●      Afazi, disfazi, artikülasyon sorunları gibi iletişim için kullanılan dil ve konuşma sorunları.

 

2.     Sosyal, duygusal ve davranışsal sorunlar

●      Şunlardan oluşur: dikkat eksikliği bozukluğu (ADD) / dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB); otistik spektrum bozuklukları; içine kapanık, depresif veya intihara meyilli tutumlar; yeme alışkanlıkları ile takıntılı meşguliyet; okul fobisi; madde bağımlılığı; yıkıcı antisosyal ve işbirlikçi olmayan davranış; ve öfke, hayal kırıklığı ve şiddet.

 

3.    Fiziksel ve duyusal koşullar

●      Fiziksel engellilik, genel olarak net olmayan, ancak hareketliliği etkileyen çok çeşitli koşullar içerir.

●      Duyusal sorunlar: işitme - hafiften ağıra geniş bir yelpazede işitme kaybı olduğunu iddia eder ve iletişim eksiklikleri ortaya çıkarabilir; Görsel - görmeyi etkileyen göz yapısının işleviyle ilgili zorlukları içerir.

 

4.     Tıbbi durumlar

●        En yaygın olanlar: doğuştan kalp hastalığı, epilepsi, astım, kistik fibroz, hemofili, orak hücre anemisi, diyabet, böbrek yetmezliği, egzama, romatoid bozukluklar, alerji, lösemi ve diğer kanserler.

●        Ruh sağlığı sorunları: Psikotik durumlardan (örneğin, şizofreni ve manik depresyon), bir adayın hayatındaki koşulların neden olduğu yeme bozuklukları, kaygılar ve duygusal sıkıntıya kadar, kişinin zihnini etkileyen çok sayıda durum.

 

ASBL, her bir aday için gereken  düzenlemelerin yapıldığını ve bu tür tüm düzenlemelerin IB politikasına uygun olması gerekliliğini belirleme sorumluluğunu kabul eder. Özel düzenlemelere yönelik başvuruların belirli zorunlulukları olduğunu ve uygun destekleyici belgelere ihtiyaç duyabileceği sonucunu ortaya koyar. Tüm özel düzenlemelerin Özel Durumlar ve HoP Düzenlemeleri (2014) Bölüm 9 ve Özel Değerlendirme Gereksinimleri Olan Adaylar (2011) gerekliliklerine uygun şekilde yapılacağını taahhüt ederiz.

 

KAYNAKLAR

  1. IBO Özel Değerlendirme İhtiyacı Olan Adaylar, 2011
  2. Prosedürler El Kitabı, 2014
  3. Sınıfta Öğrenci Öğrenme Çeşitliliğinin Karşılanması, 2013

 

 

 

( ASBL Psikolojik Danışmanlık Ekibi tarafından, 2021 yılı Ocak ayında güncellenmiştir.)